Visual

Venko & Duurzaamheid


Venko Schilderbedrijven geeft de zorg voor milieu hoge prioriteit en geeft vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip "duurzaam ondernemen" concreet na te streven. Wij zijn ons er van bewust dat een ieder is gebaat bij een goed milieu.

 

Venko heeft in 2010 als doel gesteld om voor het einde van 2015 een relatieve energiereductie van 10% te realiseren. Halverwege 2014 is een reductie van 9% gerealiseerd. Met het behalen van deze prestatie is Venko goed op weg om de doelstelling te bereiken.

Voortgang medio 2014In bovenstaand figuur staat de uitstoot van Venko per fte. Eind 2010 heeft Venko een grote vestiging in gebruik genomen en dit is fictief meegenomen voor het jaar 2010 om de vergelijking betrouwbaarder te maken. De lichtblauwe horizontale stippellijn is de reductiedoelstelling die Venko nastreeft.

 

Initiatieven van Venko ten goede van duurzaamheid

Gedurende het jaar 2013 zijn binnen Venko diverse initiatieven ontwikkeld om vermindering van CO2-uitstoot te realiseren. Dit betreft onder andere de volgende initiatieven:

  • Instructies medewerkers ten behoeve van gedragsbeïnvloeding m.b.t. energie- en brandstofverbruik;
  • Onderzoek naar mogelijkheden tot isolatie van onze straalcabines;
  • Isoleren van (offshore-) containers om warmte vast te houden;
  • Publiek oplaadpunt voor elektrische auto's;
  • CO2 workshops voor personeel ter bevordering van bewustzijn en meedenken;
  • Overleg met energieleveranciers over leveren van groene energie;
  • Overeenkomst met leasemaatschappij: uitsluitend auto's A en B label.