Offshore View Goeree

Venko op niveau 5 van de CO2-prestatieladder


Venko heeft als doelstelling om in 2015 een relatieve energiereductie van 10% te hebben gerealiseerd ten opzichte van 2010. Om deze doelstelling te bewerkstelligen wordt onder ander gebruik gemaakt van de CO2-prestatieladder van SKAO. De CO2-prestatieladder is een instrument met als doel om bedrijven CO2-bewust te maken. Vrijwel elke activiteit binnen de bedrijfsvoering veroorzaakt CO2-uitstoot, of dit nu gaat om directe uitstoot door verbranding van brandstoffen, of indirect door het productieproces ervan. De uitstoot van CO2 heeft grote invloed op het milieu.

 

Als aanvulling op het milieumanagement-systeem draagt de CO2-prestatieladder er toe bij dat er een actief beeld wordt gevormd, welke eveneens zijn navolging kent naar derden. Naast alle medewerkers van Venko, worden ook de opdrachtgevers, leveranciers, (onder-)aannemers, overheden en derden betrokken in de vermindering van CO2-uitstoot.

Venko's op CO2 prestatieladder - niveau 5

 

Al sinds 2012 zijn wij in het bezit van niveau 3. Met het behalen van niveau 5 in 2015 stimuleert Venko, naast haar eigen inspanningen tot CO2 reductie, ook een proactieve medewerking hierin van haar onderaannemers en leveranciers. Venko  neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel in de breedte van de branche als in de volledige productieketen bedrijven bewuster van hun CO2-emissies te maken. Dit doet Venko onder andere door van haar leveranciers te vragen een vereenvoudigde CO2-footprint op te stellen.

 

Documenten